Magdalena Živković

Magdalena Živković rođena je 30. 1. 1955. godine u Ljubljani. Završila je osnovnu školu i gimnaziju u Rijeci, a studij psihologije u Ljubljani 1979. godine.

Prvo radno iskustvo stječe u Drvnoj industriji Vrbovsko, a od 1981. godine do umirovljenja 2009. g. radi u zatvorskom sustavu s odraslim muškim zatvorenicima, sa ženama te s maloljetnicama i maloljetnicima na poslovima odgojitelja-psihologa u dijagnostici i tretmanu te kao načelnica Odjela tretmana u Odgojnom zavodu Požega. Objavljivala je radove i kreirala individualne programe postupanja, programe rada s ovisnicama, programe prevencije nasilja i dr.

Deset godina bila je angažirana i kao predavačica Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava gdje je kreirala i provodila programe komunikacijskih vještina za vježbenike pravosudne policije, djelatnike kaznionica i zatvora i za djelatnike osiguranja pravosudnih tijela.

Odlaskom u mirovinu angažirana je kao stručnjak psiholog u području civilnog društva.
Samostalno i u suradnji s kolegama i kolegicama kreira i vodi mnoge projekte, radionice i predavanja iz područja prevencije nasilja, komunikacijskih vještina i suočavanja sa stresom i izazovima života.

Članica je Društva psihologa Hrvatske i Društva psihologa Požeško-slavonske županije i Hrvatske psihološke komore. Predsjednica je Udruge Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost, udruga za poticanje i umrežavanje kreativnih potencijala i rad na dobrobit zajednice i članica udruge Ti si OK, udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Dodatno je educirana u kibernetskoj sistemskoj psihoterapiji u stupnju praktičara (School of Psychotherapy Cybernetics Department of Psychiatry, Medical Facilty University of Zagreb), u Neuro-lingvističkom programiranju (NLP) u stupnjevima praktičara i majstora praktičara (https://www.transforma.hr/), u programu AVP-Alternatives to Violence Project u stupnju trenera (https://avpusa.org/).

Certificirani je Mindfulness Teacher ( https://teachmindfulnessonline.com/) te kreira razne radionce i podučava punu svjesnost u svrhu promicanja novih znanja u radu s ljudima te se u tom području kontinuirano educira. Dodatno educirana iz područja punosvjesnog samosuosjećanja (https://self-compassion.org/), bazični trening Compassion Focused Therapy (KBT opcija Zagreb– dr. Igor Krnetić), bazični trening Acceptance and Commitment Therapy (KBT opcija Zagreb – dr. Igor Krnetić).

Veliki je zagovornik cjeloživotnog učenja. Udana je, majka dvojice odraslih sinova, dvostruka svekrva i baka dviju unučica. Aktivno govori engleski i slovenski jezik.

Scroll to top