Antun Volenik

Antun Volenik rođen je 12. lipnja 1972. u Kneževu, Baranja, Republika Hrvatska. Osnovu i srednju školu završava u Belom Manastiru, Republika Hrvatska, a 1991. godine, odlazi u novicijat Družbe Isusove u Splitu. Diplomira filozofiju 1995. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, a nakon pastoralnog rada u Hrvatskoj katoličkoj misiji u Parizu (1995.–1997.) diplomira teologiju na Teološkom studiju Filozofsko-teološkog instituta Družbe Isusove u Zagrebu afiliranom PU Gregorijana u Rimu. Za svećenika je zaređen 2001. godine. Od 2001. do 2005. te od 2007. do 2009. godine djelovao je kao župni vikar u župama Presvetog Srca Isusova u Splitu, Zagrebu i Rijeci te paralelno bio kateheta studenata pri Studenskom katoličkom centru „Palma“ (SKAC) u Zagrebu.

 Od 2005. do 2007. na postdiplomskom je studiju na Institutu „Lumen vitae“ u Bruxellesu afiliranom Katoličkom sveučilištu Louvain/Leven gdje brani magistarski rad „Pastoral mladih u Zagrebu na primjeru Studenskog katoličkog centra Palma“. Od 2008. do 2011. godine član je nacionalnog tima Zajednice bračnih susreta (HZBS – ME) za Republiku Hrvatsku. Od 2010. od danas sudjeluje kao predavač na Obiteljskim ljetnim školama Obiteljskog centra FFRZ-a. U istom je vremenskom razdoblju uključen u tim predavača Zaručničkih tečajeva Zagrebačke nadbiskupije. Od 2008. do 2013. godine nacionalni je crkveni asistent laičke udruge Zajednica kršćanskog života (ZKŽ – CLC). Od 2010. do 2015. godine član je formacijskog tima isusovačkih skolastika u zajednici Ante Gabrić. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2014. brani doktorski rad (disertaciju) pod nazivom „Pastoralno-teološki i katehetski doprinos Bonaventure Dude hrvatskoj teologiji“. Od početka ak. godine 2014/2015 do danas predaje na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti te Teološkom studiju Filozofsko-teološkog instituta u Zagrebu. Na istim visokoškolskim ustanovama djelovao je i kao studentski kapelan uz mogućnost pastoralnog i psihološkog savjetovanja (counseling). Objavio je više knjiga i znanstvenih članaka a pisao je i za djecu te je objavio četiri slikovnice u suradnji s našim renomiranim ilustratorom za djecu Svjetlanom Junakovićem. Godine 2014. boravio je na stručnom usavršavanju u Sjedinjenim Američkim Državama radi izobrazbe u pastoralnom savjetovanju koje obavlja u Saint Louis Consulatation Center dijelu Saint Luke Institut (http://www.sli.org/) specijaliziranom za psihološku i psihoterapeutsku podršku i savjetovanje članovima katoličkog klera i posvećenih osoba. Krajem 2014. godine upisuje četverogodišnju edukacija iz kliničke psihoterapije pri Hrvatskoj udruzi za integrativnu psihoterapiju (http://www.huip.hr/page/2/edukacija) te je od sredine 2016. godine uključen rad s klijentima pod supervizijom. Aktivno govori engleski, francuski i talijanski jezik, a služi se njemačkim i španjolskim.

Scroll to top