Ivana Marijančić

Rođena 1968. u Vukovaru, a u Zagrebu živi od 1969. godine. Nakon dugogodišnjeg pohađanja brojnih treninga i edukacija, te vođenja grupa i radionica, 2002. godine stekla je zvanje dramskog pedagoga u okviru Hrvatskog centra za dramski odgoj, a 2011. godine stekla je zvanje dramskog pedagoga-mentora. Posebno se fokusirala na edukacije s temom kreativnog rada s grupama i odgojno kazalište. Osim u Hrvatskoj, edukacijska iskustva stjecala je na Alternativnoj akademiji u Mostaru, u Associacio Teatral u Barceloni, u Internationales Theaterzentrum u Berlinu, u Drama School Star Tek u Londonu, u Polanentheateru te CREA centru u Amsterdamu.

Trenutno je angažirana u Privatnoj osnovnoj školi “Kreativan razvoj” i British international School Zagreb kao poučavateljica drame. Na Veleučilištu VERN radi sa studentima kao asistentica u nastavi na katedri za Turizam, na kolegijima Kreativnost i inovativnost u turizmu i Animacija u turizmu. Izvodi radionice i edukacije po Hrvatskoj za zainteresirano građanstvo, a osobito za učitelje i odgojitelje, kao i poslovne ljude. U Logos edukacijama sudjeluje u izvođenju edukacija za odrasle upotpunjujući ih dramskim vježbama, impro vježbama, te vježbanja opuštanja i organiziranja u različitim komunikacijskim situacijama.

Scroll to top