Maja Kraljeta

Završivši 18. (jezičnu) gimnaziju, upisala sam psihologiju na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i po obrani diplomskog rada stekla (meni dražu) titulu, „prof.“, nakon posljednje reforme školstva izmijenjenog akademskog naziva u „mag. psych.“.  Tijekom studija često sam sudjelovala u radu s mladima, posebice na području otklanjanja strahova. Vježbenički staž imala sam priliku odraditi na području kliničke psihologije. Volontirala sam i u psihijatrijskoj bolnici „Vrapče“ na različitim odjelima, kao i u raznim udrugama od kojih bih posebno istaknula udrugu „Kad bi svi“ (još uvijek sam aktivni član) i „Jedni za druge“

Kroz navedeni rad došla sam do spoznaje da je u odnosu na stečenu potrebna još veća širina znanja, te shodno odluci upisala edukaciju za psihoterapeuta u sklopu bihevioralno kognitivne terapije i gestalt terapije. Ujedno sam sudjelovala u izobrazbi iz Eye Movement Desenzitisation Reprocessinga i autogenog treninga.
Trenutno sam zaposlena u privatnom sektoru gdje u sklopu savjetovališta radim s oboljelim osobama, a većinu pacijenata čine oboljeli od malignih bolesti. Kako bi stekla bolji uvid u navedenu problematiku, završila sam obrazovni program za fitoterapeuta u ustanovi za obrazovanje odraslih Galbanum.
Navedeno znanje i praksu (nadam se) uspješno koristim i kao član predmetnog tima u Logos edukacijama u sklopu programa za stjecanja različitih znanja i poticanja kreativnosti.

Scroll to top