edukacije1

TEČAJ GOVORNIŠTVA I KOMUNIKACIJSKE PSIHOLOGIJE

130 eura

U današnje vrijeme jako je važno kako komuniciramo jer komuniciramo većinu svoga budnoga vremena. Različite su razine te komunikacije i one nas na neki način određuju, usmjeravaju i gotovo kreiraju „put“ kojim ćemo se kretati, kako u obiteljskom, partnerskom, tako i u poslovnom životu. Upravo zato, nije nevažno kako ćemo komunicirati, koliko ćemo energije uložiti u svoju komunikaciju te kakve su nam verbalne i neverbalne sposobnosti. Činjenica je da se sve to može itekako naučiti, usvojiti i usavršiti.

Da biste usvojili osnove komunikacijskih vještina i uvidjeli na čemu još trebate raditi, savjetujemo Vam da prođete naš temeljni tečaj u trajanju od 10 sati. U tih 10 vrlo interaktivnih sati usvojit ćete kako pravilno izvesti vježbe za glas i izgovor, koje Vam mogu pomoći i u savladavanju treme, kako pravilno disati tijekom govorenja, a sve to u svrhu što jasnijeg i pravilnijeg iznošenja vlastitih misli ili ideja. Uz navedeno, naučit ćete pravila neverbalne komunikacije, te nekoliko retoričkih smicalica koje će Vam pomoći nadmudriti protivnika u argumentiranim raspravama.

Osim toga, poučiti ćemo Vas kako iskoristiti socijalne vještine i emocionalnu inteligenciju u svrhu kvalitetnoga komuniciranja te kako upotrebljavati visoki stil standardnoga hrvatskoga jezika u različitim komunikacijskim situacijama.
U završnome dijelu provjerava se usvojeni sadržaj kroz kreativni nastup. Nastava je interaktivna i kreativna, vrlo dinamična i zanimljiva, a izvode je tri vrsne i iskusne predavačice. Polaznici dobivaju certifikat o pohađanju edukacije.


PRIJAVI SE

PROGRAM:

  • tema 1 – vježbe za glas i izgovor ( 2 sata)
  • tema 2 – neverbalna komunikacija i neverbalni znakovi (1 sat)
  • tema 3 – strah i trema u javnome nastupu (1 sat)
  • tema 4 – socijalne vještine u javnome nastupu (1 sat)
  • tema 5 – govorne vrednote i retoričke smicalice (2 sata)
  • tema 6 – hrvatski jezik u funkcionalnoj uporabi (1 sat)
  • tema 7 – završni sat

TRAJANJE TEČAJA: 10 sati
TERMINI: 22. 9. (petak 18,00 – 21,00) i 23. 9. (subota 9,00 – 15,00)
SKUPINE: 10 – 16 polaznika
CIJENA: 130,00 eura

Scroll to top