Katarina Aladrović Slovaček

Katarina Aladrović Slovaček rođena je 30. prosinca 1980. godine u Požegi. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a glazbenu školu i gimnaziju u Požegi. Diplomirala je 2004. godine kroatistiku i sociologiju na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija dobila je stipendiju Sveučilišta u Zagrebu za izvrstan uspjeh. Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi „Luka“ u Sesvetama te Osnovnoj školi „Bukovac“ u Zagrebu, a u Privatnoj jezično-informatičkoj gimnaziji „Svijet“ kao profesorica hrvatskoga jezika i sociologije.

Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskoga jezika (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2008. godine na Učiteljskome fakultetu, a doktorsku disertaciju Razvojna obilježja dječjega jezika u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom do završetka jezične automatizacije obranila je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje višeg asistenta, 2013. godine u znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika, a 2016. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Na matičnome fakultetu sudjeluje u izvođenju kolegija: Hrvatski jezik, Hrvatski standardni jezik 1 i 2, Komunikacijska gramatika, Međukulturalnost u obrazovanju, a u nastavu je uvela kolegije Jezične igre i učenje hrvatskoga jezika te Razlikovna gramatika. U svome znanstvenom radu bavi se primijenjenom lingvistikom i ranim jezičnim razvojem. Aktivno je sudjelovala na više od šezdeset znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. Osam je puta bila na kraćim studijskim boravcima – u SR Njemačkoj (2008.,2013.), u Velikoj Britaniji (2012., 2013., 2014., 2016.), u Belgiji (2012., 2013.), te na trima ljetnim školama u Engleskoj i Sloveniji. Završila je Carnetovu e-learning akademiju (coursedesign). Objavila je pedesetak znanstvenih i stručnih radova. Svojim je prilogom sudjelovala u nastanku monografija: Grad Pleternica 1230. – 2010., te 50 godina Osnovne škole “Bukovac”.

Uredila je i knjigu narodnih napjeva i običaja Pjesme i plesovi pleterničkoga kraja, zbirku pjesama Pišimo srcem, Gospi suznoj te zbirku pjesama Nikada. Napisala je Monografiju – 25 godina Dječjeg tamburaškog festivala Cvjetići glazbe (Pleternica, 2017.). 2018. godine objavila je priručnik Kreativne jezične igre, a 2019. znanstvenu monografiju Od usvajanja do učenja hrvatskoga jezika. Aktivno djeluje u Udruzi za promicanje kvalitetnoga učenja Logos te Udruzi Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost. Bila je članica Eramus+ projekta „Razvoj kreativnoga mišljenja u poučavanju pismenosti” (2014. – 2016.) na čiju je temu odradila sedmodnevnu radionicu u okviru Grndtwig programa za cjeloživotno učenje u Walsalu u Velikoj Britaniji. Metodikom u učenju jezika bavila se na radionici Comenius projekta koji je dobila i realizirala 2013. godine u Birminghamu na Sveučilištu Aston (Velika Britanija) u okviru YELL 2 konferencije. Aktivno je sudjelovala na projektima – BIBRICH – Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (2015. – 2018.), Metodologija vrednovanja, promatranja i procjene komunikacijske kompetencije mlađih hrvatskih L2 govornika (2015. – 2017.) te Jezični i kulturni identitet učenika s obzirom na jezike obrazovanja u Hrvatskoj i Sloveniji (2016. – 2018.).

Kreatorica je Tečaja govorništva i komunikacijske psihologije te Tečaja prezentacijskih i komunikacijskih vještina te u njima sudjeluje u realizaciji s temama iz prezentacijskih vještina, temama iz područja hrvatskoga jezika i jezičnoga izražavanja, kao i u dijelu koji se bavi socijalnim vještinama u komunikaciji. Suautorica je skripte (priručnika) za polaznike zajedno s kolegicom Anđelkom Ravlić. Na temelju provedenih istraživanja i objavljenih radova, s odraslim polaznicima radi na poboljšanju njihova izričaja – bogaćenju rječnika, radu na strukturi rečenice i teksta, strategijskoj kompetenciji u govorenju, prezentacijskim vještinama kao načinom samopromocije, promocije proizvoda ili ideje, te na pripremi za javnu komunikaciju. Također radi na razvoju komunikacijske kompetencije u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom kod odraslih govornika te se bavi jezičnom analizom govora polaznika i njihovom korekcijom.

U razdoblju od 2010. do 2017. godine sudjelovala je na stotinjak radionica u kojima je radila na poboljšanju prezentacijskih i komunikacijskih vještina različitih skupina: studenata učiteljskih fakulteta, učitelja u dvadesetak osnovnih škola i školskih aktiva u Republici Hrvatskoj (podatci dostupni u bib.irb.hr), zatvorenica u Kaznionici Požega, projekt „I ti ćeš ostarjeti” za osobe treće životne dobi, u okviru projekta „Ravnopravnost spolova” (2014.), odgojiteljica u dječjim vrtićama Novoga Zagreba, učiteljica katoličkih osnovnih škola, 5. simpozij profesora hrvatskoga jezika, studenata različitih zavičajnih udruga, zainteresirano građanstvo – područje grada Zagreba, te Požeško-slavonske županije. Govori i piše engleski jezik (razina C1) te se služi njemačkim jezikom (razina B1). Ima osnovno znanje španjolskoga i ruskoga jezika (A1). Svira orgulje i klavir te pjeva u zboru.

Majka je četvero djece: Andrije, Pavle, Matije i Karle. Redovito se usavršava nastavno i znanstveno polazeći seminare i radionice u Republici Hrvatskoj te u inozemstvu, kao i redovitim praćenjem literature te različitih online tečajeva.

Scroll to top