trening

GOVORNIČKI TRENING I KOMUNIKACIJSKA PSIHOLOGIJA

KAKO POBIJEDITI STRAH I TREMU U GOVORU?

350 eura 

Komunikacijske vještine danas nas mogu učiniti jako uspješnima, ali jednako tako i jako neuspješnima unatoč našim stručnim znanjima i kompetencijama. Možda ste već čuli kako su strah i trema jedan od najčešćih uzroka loše komunikacije ili neuspješne komunikacije, a oni se javljaju, kako istraživanja pokazuju, u gotovo 90 % komunikacijskih situacija, a naročito su izraženi kada nam je neki posao jako važan ili kada se obraćamo većem broju ljudi.

No, kako bismo ih pobijedili, važno je imati određena znanja o funkcioniranju komunikacije, ali je važno i osnažiti svoje znanje i kompetencije, kako u verbalnom, tako i u neverbalnom dijelu. S druge strane, ne treba zanemariti psihološke i sociološke elemente koji uvelike oblikuju i utječu na razvoj svake komunikacijske situacije. Zato je važno naučiti ponešto o funkcioniranju skupine, o očekivanjima publike, o tehnikama slušanja sugovornika, o načinima i oblikovanju argumenata, o retoričkim smicalicama i mnogočemu drugome.

Kako biste napravili jedan veliki korak naprijed u svojim komunikacijskim vještinama, pozivamo Vas da upišete ovaj tečaj i tako osigurate siguran kanal za prolazak straha i treme iz Vaše komunikacije, da osnažite sebe i nadvladate te prevenirate sve one negativne komunikacijske situacije u kojima ćete se u životu naći. Polaznici dobivaju certifikat o pohađanju edukacije.


PRIJAVI SE

PROGRAM:

Modul 1

 • 1. Verbalna komunikacija: upoznajte svoj glas, korekcijske vježbe za glas (2 sata)
 • 2. Neverbalna komunikacija (2 sata)
 • 3. Strah i trema u govorenju (2 sata)
 • 4. Vježbe improvizacije i dramatizacije (2 sata)

Modul 2

 • 5. Asertivnost i socijalne vještine u komunikaciji (2 sata)
 • 6. Aktivno slušanje (2 sata)
 • 7. Pojam argumenta, Toulminov model argumentiranja (2 sata)
 • 8. Debata, pravila debate i primjena argumenata u debatiranju (2 sata)

Modul 3

 • 9. Kompozicija govora i prigodni govori (2 sata)
 • 10. Poslovno pregovaranje, metode uvjeravanja i argumenti u pregovaranju (2 sata)
 • 11. Konflikti i njihovo rješavanje (2 sata)
 • 12. Prezentacijske vještine (2 sata)

Modul 4

 • 13. Hrvatski jezik u uporabi (1 sat)
 • 14. Stilovi vodstva grupe i teorije ličnosti (2 sata)
 • 15. Kreativne vježbe primjene stečenoga znanja (2 sata)
 • 16. Debata i završni govori (3 sata)

TRAJANJE TEČAJA: 32 sata kroz 4 vikenda (petkom 18 – 21; subotom 9 – 15 sati)
TERMINI: studeni 2023.
SKUPINE: 10 – 12 polaznika
CIJENA: 350 eura

Scroll to top