Maša Rimac Jurinović

Rođena je u Zagrebu 1979. godine. U Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te upisala Filozofski fakultet. Diplomirala je 2005. godine Hrvatski jezik i književnost te Etnologiju, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2018. Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu upisuje 2017. Nakon diplome zapošljava se u Osnovnoj školi Mladost u kojoj radi na mjestu učiteljice Hrvatskoga jezika i voditeljice literarnih, radijskih i dramskih družina. Aktivno sudjeluje na LiDraNu (Smotra literarnih, dramskih i novinarskih radova učenika osnovne i srednje škole Republike Hrvatske) dugi niz godina. U nastavi istražuje primjenu dramskih tehnika i metoda te ju zanima unapređenje nastavne prakse. 

Na Učiteljskome fakultetu drži seminare za kolegij Scenska kultura i Dramski odgoj, prvotno kao vanjska suradnica, a od 2016. i kao asistentica na Katedri za jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu. Objavljuje priručnike, udžbenike, stručne i znanstvene radove. Recenzentica je znanstvenih radova koji se bave dramskim odgojem. Aktivno sudjeluje u organizaciji usavršavanja za nastavnike Hrvatskoga jezika kao voditeljica Županijskoga stručnog vijeća, imenovanjem Agencije za odgoj i obrazovanje (2010., 2013.) te je, kao voditeljica Vijeća, održala niz predavanja na županijskoj razini. U suradnji sa Školskom knjigom održala je niz radionica naslovljenih Procesna drama u nastavi Hrvatskoga jezika i niz predavanja naslovljenih Potaknuti na čitanje diljem Hrvatske. Radionice procesne drame vodila je i za Teatar Tirena i za Udrugu Kaleido. U školskoj se godini 2015./2016. počinje baviti dramskim radom s dramski darovitim učenicima u okviru projekta DUM – Drama u Mladosti za koji je sredstva osiguralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Od 2014. Do 2016. bila je suradnica Kreativnog centra Košnica u kojemu je vodila dječju dramsku skupinu. Od 2017. tajnica je Znanstveno-umjetničkoga simpozija o dramskome odgoju. Hrvatski centar za dramski odgoj joj je 2013. dodijelio zvanje dramske pedagoginje. Svoje znanje uspješno prenosi zainteresiranim polaznicima u okviru tečajeva komunikacijskih vještina u Logos edukacijama.

Scroll to top