edu3

LJETNA/ZIMSKA ŠKOLA KOMUNIKACIJSKIH VJEŠTINA

250 eura

Učenje komunikacijskih vještina cjeloživotni je proces. Pa ukoliko želite napraviti jedan temeljni pregled svojih komunikacijskih vještina, ali želite popraviti sve što se može, želite vidjeti na čemu raditi više i drugačije, upišite ovaj naš tečaj tijekom kojega ćete proći temeljne govorne vježbe, pročistite ćete svoj izgovor glasova, korigirat ćete poteškoće u izgovoru, naučit ćete pravilno disati i prikrivati eventualni strah i tremu.

Naučit ćemo Vas ponekim govorničkim smicalicama, osnažit ćemo Vaše znanje o neverbalnoj komunikaciji, a poticajnim vježbama „razbit“ ćemo strah i tremu od javnoga nastupa. Isto tako osnažit ćemo Vaše socijalne vještine u komunikaciji, radit ćemo na osnaživanju Vašega tijela, ali i prezentacijskim vještinama, tehnikama slušanja i oblikovanju argumenata. Kroz interaktivne i kreativne vježbe mnogo ćete toga naučiti, osnažit ćete svoje komunikacijske vještine i shvatiti koliko toga u svakodnevici „leži“ u komunikaciji.


PRIJAVI SE

PROGRAM:

  • 1.Vježbe za glas i izgovor ( 3 sata)
  • 2. Socijalne vještine i emocionalna inteligencija u komunikaciji (2 sata)
  • 3. Bonton u komunikaciji i neverbalna komunikacija (2 sata)
  • 4. Vježbe improvizacije (2 sata)
  • 5. Prezentacijske vještine i hrvatski jezik (2 sata)
  • 6. Argumenti i metode uvjeravanja (3 sata)
  • 7. Debata i metode uvjeravanja u poslovnom pregovaranju (2 sata)
  • 8. Prezentacijske vještine (2 sata)
  • 9. Završni – pokazni sat ( 2 sata)

TRAJANJE TEČAJA: 18 sati
TERMINI: 22. 9. (petak 18,00 – 21,00) i 23. 9. (subota 9,00 – 15,00) te 29. 9. (petak 18,00 – 21,00) i 30. 9. (subota 9,00 – 12,00)
SKUPINE: 10 – 16 polaznika
CIJENA: 250 eura

Scroll to top