U proljeće 2015. godine Zagrebačka banka izabrala je Logos edukacije j.d.o.o. za svoga partnera u razvoju komunikacijskih vještina.
Radili smo na vježbama za glas i izgovor, korekcijskim vježbama te prezentacijskim vještinama klijenata.