dr. sc. Maša Rimac Jurinović

Maša Rimac Jurinović rođena je u Zagrebu 1979. godine. U Zagrebu je završila osnovnu i srednju školu te upisala Filozofski fakultet. Diplomirala je 2005. godine Hrvatski jezik i književnost te Etnologiju. Nakon diplome zapošljava se u Osnovnoj školi Mladost u kojoj radi na mjestu učiteljice Hrvatskoga jezika i voditeljice literarnih, radijskih i dramskih družina.

Aktivno sudjeluje na LiDraNu (Smotra literarnih, dramskih i novinarskih radova učenika osnovne i srednje škole Republike Hrvatske) dugi niz godina. U nastavi istražuje primjenu dramskih tehnika i metoda te ju zanima unapređenje nastavne prakse. Na Učiteljskome fakultetu drži seminare za kolegij Scenska kultura i Dramski odgoj, prvotno kao vanjska suradnica, a od 2016. i kao asistentica na Katedri za jezik i književnost, scensku i medijsku kulturu.

Objavljuje priručnike, udžbenike, stručne i znanstvene radove. Recenzentica je znanstvenih radova koji se bave dramskim odgojem. Poslijediplomski studij hrvatske kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisuje 2006. godine, a Poslijediplomski specijalistički studij dramske pedagogije na Učiteljskome fakultetu u Zagrebu 2017.

Aktivno sudjeluje u organizaciji usavršavanja za nastavnike Hrvatskoga jezika kao voditeljica Županijskoga stručnog vijeća, imenovanjem Agencije za odgoj i obrazovanje (2010., 2013.) te je, kao voditeljica Vijeća, održala niz predavanja na županijskoj razini.

U suradnji sa Školskom knjigom održala je niz radionica naslovljenih Procesna drama u nastavi Hrvatskoga jezika i niz predavanja naslovljenih Potaknuti na čitanje diljem Hrvatske. Radionice procesne drame vodila je i za Teatar Tirena i za Udrugu Kaleido. U školskoj se godini 2015./2016. počinje baviti dramskim radom s dramski darovitim učenicima u okviru projekta DUM – Drama u Mladosti za koji je sredstva osiguralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Od 2014. Do 2016. bila je suradnica Kreativnog centra Košnica u kojemu je vodila dječju dramsku skupinu. Dvije godine zaredom (2017. i 2018.) tajnica je Znanstveno-umjetničkoga simpozija o dramskome odgoju. Hrvatski centar za dramski odgoj joj je 2013. dodijelio zvanje dramske pedagoginje.