Magdalena Živković rođena je  30. 1. 1955. godine u Ljubljani, završila je osnovnu školu i gimnaziju u Rijeci, a studij psihologije u Ljubljani 1979. godine.Prvo radno iskustvo stječe u Drvnoj industriji Vrbovsko, a od 1981. godine do umirovljenja 2009. g. radi u zatvorskom sustavu s odraslim muškim zatvorenicima i ženama te s maloljetnicama i maloljetnicima na poslovima  odgojitelja, psihologa u dijagnostici i tretmanu te kao načelnica Odjela tretmana u Odgojnom zavodu Požega. Objavljivala je radove i kreirala programe rada s ovisnicama, programe prevencije nasilja i dr.

Deset je godina bila angažirana i kao predavačica Centra za izobrazbu djelatnika zatvorskog sustava gdje je kreirala  i provodila programe komunikacijskih vještina za vježbenike pravosudne policije, djelatnike kaznionica i zatvora te za djelatnike osiguranja pravosudnih tijela.

Odlaskom u mirovinu angažirana je kao stručnjak psiholog u području civilnoga društva.

Članica je  Društva psihologa Hrvatske i Društva psihologa Požeško-slavonske županije i Hrvatske psihološke komore.  Predsjednica je Udruge Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost, udruga za poticanje i umrežavanje kreativnih potencijala i rad na dobrobit zajednice  te članica Udruge Ti si OK, udruga za pružanje psihosocijalne i pedagoške  pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju.

Koautorica je i suvoditeljica mnogih projekata, radionica i predavanja  iz područja prevencije nasilja, komunikacijskih vještina i suočavanja sa stresom i izazovima života.

Dodatno je educirana u kibernetskoj sistemskoj psihoterapiji u stupnju praktičara, u Neuro-lingvističkom programiranju (NLP) u stupnjevima praktičara i majstora praktičara, u programu  Projekta alternativa nasilju (AVP -Alternatives to Violence Project) u stupnju trenera. Certificirani je Mindfulness Teacher te u posljednje vrijeme kreira Mindfulness radionce u svrhu promicanja novih znanja u radu s ljudima.

 Udana je, majka dvojice sinova i baka dviju unučica.  U slobodno vrijeme vrtlari. Aktivno govori engleski i slovenski jezik.

S Logosom surađuje od 2012. godine radeći sadržaje vezane u punu svjesnost, emocionalnu inteligenciju te socijalne vještine u komunikaciji.