Katarina Aladrović Slovaček rođena je 30. prosinca 1980. godine u Požegi. Osnovnu školu završila je u Pleternici, a glazbenu školu i gimnaziju u Požegi. Diplomirala je 2004. godine kroatistiku i sociologiju na Filozofskomu fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Tijekom studija dobila je stipendiju Sveučilišta u Zagrebu za izvrstan uspjeh. Radila je kao profesorica hrvatskoga jezika u Osnovnoj školi „Luka“ u Sesvetama te Osnovnoj školi „Bukovac“ u Zagrebu, a u Privatnoj jezično-informatičkoj gimnaziji „Svijet“ kao profesorica hrvatskoga jezika i sociologije.

Od 2007. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Razvoj komunikacijske kompetencije u ranome diskursu hrvatskoga jezika (voditeljica projekta: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić) na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2016. izabrana je u zvanje docenta. Magistrirala je 2008. godine na Učiteljskome fakultetu s temom Komunikacijska kompetencija nasuprot lingvističkoj kompetenciji u ranome učenju hrvatskoga jezika (mentorica: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić). Doktorsku disertaciju Razvojna obilježja dječjega jezika u ovladavanju hrvatskim standardnim jezikom do završetka jezične automatizacije (mentorica: prof. dr. sc. Dunja Pavličević-Franić),  obranila je 2012. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Iste je godine izabrana u zvanje višega asistenta na Katedri za hrvatski jezik, književnost, scensku i medijsku kulturu Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na matičnome fakultetu sudjeluje u izvođenju kolegija: Hrvatski jezik, Hrvatski standardni jezik 2, Komunikacijska gramatika, Međukulturalnost u obrazovanju, a u nastavu je uvela kolegije Jezične igre i učenje hrvatskoga jezika te Razlikovna gramatika.

U svome znanstvenom radu bavi se primijenjenom lingvistikom i ranim jezičnim razvojem. Aktivno je sudjelovala na šezdeset (60) znanstvenih skupova, od toga dvadeset i šest (26) u inozemstvu. Sedam je puta bila na kraćim studijskim boravcima – u SR Njemačkoj (2008., 2013.), u Velikoj Britaniji (2012., 2013., 2014.), u Belgiji (2012., 2013.), te na trima ljetnim školama u Engleskoj i Sloveniji. Završila je Carnetovu e-learning akademiju (coursedesign).

Objavila je četredeset i osam (48), dva (2) stručna rada u domaćim i inozemnim publikacijama te trinaest (13) poglavlja u knjigama (u suautorstvu). Objavila je jedan priručnik za nastavnike – Kreativne jezične igre (2018.) i dva udžbenika za osnovnu školu za Hrvatski jezik – Čitam i pišem 1. Svojim je prilogom sudjelovala u nastanku monografija: Grad Pleternica 1230. – 2010., te 50 godina Osnovne škole “Bukovac”. Uredila je i knjigu narodnih napjeva i običaja Pjesme i plesovi pleterničkoga kraja te zbirku pjesama Pišimo srcem te zbirku pjesama Nikada.

Članica je Matice hrvatske (MH), Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) i Hrvatskoga filološkoga društva (HFD).

Aktivno djeluje u Glazbenome društvu Cvjetići glazbe kao predsjednica društva i jedna od organizatorica Dječjega tamburaškoga festivala Cvjetići glazbe (već 23 godine, od osnivanja do današnjih dana), u Udruzi za promicanje kvalitetnoga učenja Logos, Udruzi za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Osmijeh te Udruzi Zajednica – stručnost i multidisciplinarnost.

Bila je članica Eramus+ projekta „Razvoj kreativnoga mišljenja u poučavanju pismenosti” (2014. – 2016.) na čiju je temu odradila sedmodnevnu radionicu u okviru Grndtwig programa za cjeloživotno učenje u Walsalu u Velikoj Britaniji. Iz projekta je proizašlo više od stotinu različitih aktivnosti za poticanje kreativne nastave pismenosti i poticanje razvijanja jezičnih djelatnosti dostupno na sljedećoj poveznici: http://www.creativethinkingproject.eu/croatian/index.html Metodikom u učenju jezika bavila se na radionici Comenius projekta koji je dobila i realizirala 2013. godine u Birminghamu na Sveučilištu Aston (Velika Britanija) u okviru YELL 2 konferencije gdje je bila i slušačica i predavačica. Aktivno je također sudjelovala kao suradnica na projektima – BIBRICH – Uspostavljanje međukulturnih poveznica kroz prijevode dječje književnosti: tekst, kontekst, strategije (2015. – 2018.), Metodologija vrednovanja, promatranja i procjene komunikacijske kompetencije mlađih hrvatskih L2 govornika (2015. – 2018.) te Jezični i kulturni identitet učenika s obzirom na jezike obrazovanja u Hrvatskoj i Sloveniji (2016. – 2018.). Trenutno aktivno sudjeluje kao suradnica triju projekata: Erasmus+ projekt DEAL – Razvoj pismenosti i učenje jezike za djecu u nepovoljnom položaju (2018. – 2020.), Erasmus+ projekt Uvođenje kompetencija u kurikulum za odgojitelje u Bosni i Hercegovini (2016. – 2019.) te projekt Hrvatske zaklade za znanost Višerazinski pristup govornom diskursu u jezičnom razvoju (2018. – 2023.).

 Objavila je priručnik za nastavnike Kreativne jezične igre (2018.) u kojemu donosi prikaz oko stotinu različitih igara koje se mogu rabiti u nastavi hrvatskoga jezika i koje nastavu čine zanimljivijom i svrsishodnijom. Uz opise igara, dodan je i kratki teorijski uvod o dobrobiti igre u nastavi te rezultati provedenih kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja o igri u nastavi s osobitim osvrtom na nastavu hrvatskoga jezika.

 U razdoblju od 2010. do 2017. godine sudjelovala je na stotinjak radionica u kojima je radila na poboljšanju prezentacijskih i komunikacijskih vještina različitih skupina: studenata učiteljskih fakulteta, učitelja u dvadesetak osnovnih škola i školskih aktiva u Republici Hrvatskoj (podatci dostupni u bib.irb.hr), osoba treće životne dobi u okviru projekta „I ti ćeš ostarjeti”, zatvorenica u Kaznionici Požega u okviru projekta „Ravnopravnost spolova” (2014.), odgojiteljica u dječjim vrtićama Novoga Zagreba (2016.), učiteljica katoličkih osnovnih škola, profesora hrvatskoga jezika (5. simpozij), studenata različitih zavičajnih udruga, zainteresiranog građanstva – područje grada Zagreba te Požeško-slavonske županije. 

 Također je održala pedesetak predavanja u kojima je popularizirala područje znanosti kojim se bavi. O razvoju komunikacijske kompetencije govorila je učiteljima na njihovim aktivima u Gradu Zagrebu te na području Požeško-slavonske županije, održala je više predavanja o Kreativnim jezičnim igarama u nastavi hrvatskoga jezika u školama diljem Republike Hrvatske, namijenjeno učiteljima i stručnim suradnicima (Kaštel Gomilica, Skrad, Božjakovina, Jastrebarsko, Zagreb, Garešnica, Pleternica, Sveti Ivan Zelina, Dubrovnik, Varaždin, Zadar, Benkovac, Biograd na Moru, Ražanac).

 Govori i piše engleski jezik (razina C1) te se služi njemačkim jezikom (razina B1). Ima osnovno znanje španjolskoga i ruskoga jezika (A1). Svira orgulje i klavir te pjeva u zboru. Bavi se rekreativnim trčanjem i aerobikom. Majka je dvoje djece.

 Redovito se usavršava nastavno i znanstveno polazeći seminare i radionice u Republici Hrvatskoj te u inozemstvu, kao i redovitim praćenjem literature te različitih online tečajeva.

Osnovala je Logos edukacije zajedno s kolegicom Anđelkom Ravlić te su zajednički osmislile većinu tečajeva koje i nadalje usavršavaju i prilagođavaju različitim tipovima ljudi i zanimanja.