TEČAJ GOVORNIŠTVA I KOMUNIKACIJSKE PSIHOLOGIJE

TRAJANJE: 10 školskih sati

MJESTO: Kennedyjev trg 4 (prostor Trgovačke škole) ili Vlaška 40 (Privatna gimnazija Svijet)

Tečaj govorništva i komunikacijske psihologije uključuje sljedeće sadržaje:

Z

dinamična i interaktivna nastava

Z

certifikat o pohađanju tečaja

Z

polaznici dobivaju skriptu za rad

Z

rad u skupini do 18 osoba

Pregled tema:

tema 1 – vježbe za glas i izgovor ( 2 sata)

tema 2 – neverbalna komunikacija i neverbalni znakovi (1 sat)

tema 3 – strah i trema u javnome nastupu (1 sat)

tema 4 – socijalne vještine u javnome nastupu (1 sat)

tema 5 – govorne vrednote i retoričke smicalice (2 sata)

tema 6 – hrvatski jezik u funkcionalnoj uporabi (1 sat)

završni nastup (2 sata)

Cijena: 1.200,00 kn

Termini održavanja tečajeva:

SIJEČANJ

19. 1. 2019. – subota
9,00 – 12,00 te 12,45 – 15,00

22. 1. 2019. – utorak
18,30 – 20,45

OŽUJAK

16. 3. 2019. – subota
9,00 – 12,00 te 12,45 – 15,00

19. 3. 2019. – utorak
18,30 – 20,45

VELJAČA 2019.

9. 2. 2019. – subota
9,00 – 12,00 te 12,45 – 15,00

12. 2. 2019. – utorak
18,30 – 20,45

TRAVANJ 2019.

13. 4. 2019. – subota
9,00 – 12,00 te 12,45 – 15,00

16. 4. 2019. – utorak
18,30 – 20,45

Kontaktirajte nas za željeni tečaj ili uslugu

Odaberite željeni tečaj ili uslugu i kontaktirajte nas,  a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas