KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE U PRODAJI I POSLOVNOM KOMUNICIRANJU

TRAJANJE: 14 punih sati

MJESTO: Kennedyjev trg 4 (prostor Trgovačke škole) ili Vlaška 40 (Privatna gimnazija Svijet)

Tečaj Komunikacijske vještine u prodaji i poslovnom komuniciranju uključuje sljedeće sadržaje:

Z

dinamična i interaktivna nastava

Z

certifikat o pohađanju tečaja

Z

polaznici dobivaju skriptu za rad

Z

rad u skupini 12 do 15 osoba

Pregled tema:

1.) Tehnike prodaje i uvjeravanje

2.) Strategije prodaje

3.) Vrste pregovora u prodaji

4.) Neverbalna komunikacija i imidž u poslovnom pregovaranju

5.) Psihološki trikovi u poslovnom pregovaranju

6.) Hrvatski jezik i njegova uporaba u poslovnom svijetu

7.) Završni sat

Bavite se prodajom i poslovnim pregovaranjem, a vrlo često nailazite na prepreke ili Vas naprosto ljudi nadmaše svojim komunikaicjskim sposobnostima?

Ako je Vaš odgovor na prethodno pitanje da ili možda, onda je ovaj tečaj idealan za Vas.

Naime, naši će Vas predavači kroz 14 punih sati rada pripremiti da bez poteškoća radite u prodaji i da Vaše komunikacijske vještine budu dorasle izazovima koje traži ovaj posao.

Radi se u mali skupinama od 12 do 15 osoba.

Cijena: 1.590,00 kn

Termini održavanja tečajeva:

Galerija

Kontaktirajte nas za željeni tečaj ili uslugu

Odaberite željeni tečaj ili uslugu i kontaktirajte nas,  a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas