GOVORNIČKIM TRIKOVIMA DO KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCIJE

TRAJANJE: 8 školskih sati

MJESTO: Kennedyjev trg 4 (prostor Trgovačke škole) ili Vlaška 40 (Privatna gimnazija Svijet)

Tečaj Govorničkim trikovima do komunikacijske kompetencije uključuje sljedeće sadržaje:

Z

dinamična i interaktivna nastava

Z

certifikat o pohađanju tečaja

Z

polaznici dobivaju skriptu za rad

Z

rad u skupini do 15 osoba

Pregled tema:

tema 1 – uvodne vježbe za disanje, glas i izgovor (2 sata)

tema 2 – neverbalna komunikacija (1 sat)

tema 3 – o komunikacijskoj kompetenciji i kako je razvijati u materinskom – hrvatskom jeziku – funkcionalna govorena i pisana komunikacija (1 sat)

tema 4 – socijalne vještine, strah i trema u komunikaciji (2 sata)

tema 5 – govornički trikovi (1 sat)

tema 6 – primjena trikova u različitim komunikacijskim situacijama (1 sat)

završni sat (2 sata)

Cijena: 1.200,00 kn

Termini održavanja tečajeva:

Kontaktirajte nas za željeni tečaj ili uslugu

Odaberite željeni tečaj ili uslugu i kontaktirajte nas,  a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas