GLASOM I ARGUMENTIMA DO KVALITETNE PREZENTACIJE

TRAJANJE: 8 školskih sati

MJESTO: Kennedyjev trg 4 (prostor Trgovačke škole) ili Vlaška 40 (Privatna gimnazija Svijet)

Tečaj Glasom i argumentima do kvalitetne prezentacije uključuje sljedeće sadržaje:

Z

dinamična i interaktivna nastava

Z

certifikat o pohađanju tečaja

Z

polaznici dobivaju skriptu za rad

Z

rad u skupini 8 do 10 osoba

Pregled tema:

tema 1: vježbe za glas i izgovor (1,5 sat)

tema 2 – neverbalna komunikacija (1,5 sat)

tema 3 -argumenti – oblikovanje i uporaba (1 sat)

tema 4 – prezentacijske vještine (2 sata)

završni nastup – priprema i izvedba prezentacija (2 sata)

Cijena: 990,00 kn

Termini održavanja tečajeva:

Kontaktirajte nas za željeni tečaj ili uslugu

Odaberite željeni tečaj ili uslugu i kontaktirajte nas,  a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas