ARGUMENTI, POSLOVNO PREGOVARANJE I PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

TRAJANJE: 8 školskih sati

MJESTO: Kennedyjev trg 4 (prostor Trgovačke škole) ili Vlaška 40 (Privatna gimnazija Svijet)

Argumenti, poslovno pregovaranje i prezentacijske vještine uključuje sljedeće sadržaje:

Z

dinamična i interaktivna nastava

Z

certifikat o pohađanju tečaja

Z

polaznici dobivaju skriptu za rad

Z

rad u skupini 8 do 10 osoba

Pregled tema:

tema 1 – napredne vježbe za glas i izgovor (2 sata)

tema 2 – argumenti – oblikovanje i korištenje, mini debata (2 sata)

tema 3 – poslovni pregovori (1 sat)

tema 4 – prezentacijske vještine (1 sat)

završni nastup (2 sata)

Cijena: 999,00 kn

Termini održavanja tečajeva:

Galerija

Kontaktirajte nas za željeni tečaj ili uslugu

Odaberite željeni tečaj ili uslugu i kontaktirajte nas,  a mi ćemo Vam u najkraćem roku poslati sve potrebne informacije.

Kontaktirajte nas