poslovno pregovaranje

ARGUMENTI, POSLOVNO PREGOVARANJE, PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

780,00 kn

U današnje vrijeme ljudi puno komuniciraju, ali često ta komunikacija nije popraćena argumentiranim iznošenjem stavova. Baš zato želimo Vas poučiti kako oblikovati kvalitetan argument i kroz njega se založiti za sebe, svoj posao, za drugoga, za svoj stav, potom kako taj isti argument primijeniti u poslovnom pregovaranju ili bilo kojem drugom obliku komunikacije.

Konačno, dobit ćete znanja o prezentaciji sebe, sadržaja, posla i tehnikama slušanja prezentacije te kvalitetnom načinu prezentiranja. Kada sve to primijenite u nizu vježbi, pristupit ćete završnome satu kada ćete sve to i pokušati napraviti, a povratna informacija naših stručnjaka pomoći će Vam u daljnjem radu i napredovanju.

PROGRAM:

TRAJANJE TEČAJA: 8 sati
TERMINI: 18.9. (subota) 9,00 – 13,30 i 21.9. (utorak) 18,00 – 19,30
SKUPINE: 10 – 16 polaznika
CIJENA: 780,00 kn

Scroll to top