poslovno pregovaranje

ARGUMENTI, POSLOVNO PREGOVARANJE, PREZENTACIJSKE VJEŠTINE

120 eura

U današnje vrijeme ljudi puno komuniciraju, ali često ta komunikacija nije popraćena argumentiranim iznošenjem stavova. Baš zato želimo Vas poučiti kako oblikovati kvalitetan argument i kroz njega se založiti za sebe, svoj posao, za drugoga, za svoj stav, potom kako taj isti argument primijeniti u poslovnom pregovaranju ili bilo kojem drugom obliku komunikacije.

Konačno, dobit ćete znanja o prezentaciji sebe, sadržaja, posla i tehnikama slušanja prezentacije te kvalitetnom načinu prezentiranja. Kada sve to primijenite u nizu vježbi, pristupit ćete završnome satu kada ćete sve to i pokušati napraviti, a povratna informacija naših stručnjaka pomoći će Vam u daljnjem radu i napredovanju.


PRIJAVI SE

PROGRAM:

  • tema 1 – napredne vježbe za glas i izgovor (2 sata)
  • tema 2 – argumenti – oblikovanje i korištenje, mini debata (2 sata)
  • tema 3 – poslovni pregovori (1 sat)
  • tema 4 – prezentacijske vještine (1 sat)
  • završni nastup (2 sata)

TRAJANJE TEČAJA: 8 sati
TERMINI: 29. 9. (petak) 18,00 – 21,00 i 30. 9. (subota) 9,00 – 12,00
SKUPINE: 10 – 16 polaznika
CIJENA: 120 eura

Scroll to top